• VERKKOSIVUSTON TIETOSUOJA

  MITEN KÄYTÄMME JA HALLINNOIMME TIETOJASI

  Tärkeimmät tiedot

Kellogg Europe Trading Limited ("Kellogg") kunnioittaa oikeuttasi yksityisyyteen. Noudatamme turvatoimia suojataksemme henkilötietosi ja käsittelemme niitä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kellogg on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Tässä tietosuojaselosteessa mainittuja toimintaperiaatteita sovelletaan kaikissa tapauksissa, joissa Kellogg vastaanottaa henkilötietojasi rekisterinpitäjänä tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. Nämä tarkoitukset liittyvät tietojenkäsittelyyn, jotta osallistuminen tällä sivustolla tarjottuihin tai alempana kuvattuihin eri toimintoihin olisi mahdollista.

Olemme koonneet joukon keskeisiä kysymyksiä, joiden uskomme olevan sinulle tärkeitä Kelloggille antamiisi henkilötietoihin liittyen. Vastaukset sisältävät tietoja lain vaatimassa laajuudessa oikeuksistasi henkilötietoihisi liittyen, Kelloggin soveltamista turvatoimista henkilötietojesi suojaamiseksi sekä siitä, missä yhteydessä näitä henkilötietoja käytetään. Toivomme tiedoista olevan sinulle apua.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi tai niiden käsittelymenetelmien suhteen, ota yhteyttä Kelloggiin. Osoite on alempana kohdan 5 yhteydessä. Olemme laatineet tämän tietoturvaselosteen niin, että voit löytää yksittäiset vastaukset lukematta selostetta kokonaan. Jos kuitenkin haluat lukea sen kokonaan, teksti on kokonaisuudessaan alla.

Pääset suoraan tarvitsemiisi tietoihin valitsemalla jonkin alla olevista aiheista.

 1. Kelloggin tällä sivustolla keräämät henkilötiedot ja miten ne kerätään
 2. Kelloggin turvatoimet
 3. Miten Kellogg käyttää henkilötietojasi
 4. Kenelle Kellogg luovuttaa henkilötietojasi ja mihin tarkoituksiin
 5. Sinun oikeutesi
 6. Mihin maihin henkilötietojasi luovutetaan ja mihin tarkoituksiin
 7. Miksi ja miten Kellogg käyttää evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa
 8. Verkkosivuston mukauttaminen
 9. Kelloggin linjaus tietojen keräämiseen lapsilta
 10. Tämän tietosuojaselosteen ehtojen muutokset
 11. Henkilötietojesi säilyttäminen
 12. Yhteyden ottaminen Kelloggiin

1. Kelloggin tällä sivustolla keräämät henkilötiedot ja miten ne kerätään

Voit antaa meille henkilötietojasi, jos niin haluat. Keräämme vain henkilötietoja, jotka SINÄ haluat meille antaa tai joita edellytetään palveluidemme tarjoamiseen (ja parantamiseen). Keräämme henkilötietoja sinulta suoraan, mukaan lukien nimi, ikä, sukupuoli, osoite, sähköpostiosoite sekä yhteys- ja järjestelmätiedot. Lainmukainen peruste henkilötietojesi käsittelyyn on sinun suostumuksesi ja/tai mikä tahansa muu sovellettava lakiperuste, kuten oikeutetuksi luokiteltu kiinnostuksemme kaupalliseen vuorovaikuttamiseen sekä merkityksellisten tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen. Kaikki antamasi suostumukset voidaan perua milloin tahansa ottamalla yhteyttä kohdassa 5 esitetyillä tavoilla.

Sivustollamme voit ilmoittaa meille sähköpostiosoitteesi, nimesi, puhelinnumerosi jne., jotta voimme kertoa sinulle tuotteistamme; ilmoittaa sinut osallistumaan kilpailuihin tai tutkimuksiin; vastata kysymyksiisi tai kommentteihisi tai vain pitää sinut ajan tasalla Kelloggia koskevista ja sinua mahdollisesti kiinnostavista uutisista. Huomaa, että sivuston tietyt toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, jos käyttäjä ei ole antanut henkilötietojaan tai hyväksynyt sivuston evästeiden tai vastaavien teknologioiden käyttöä. Jos et halua antaa henkilötietojasi, emme voi tarjota sinulle tuotteita tai palveluita emmekä muunlaista tukea tai vastauksia.

Lisäksi haluat ehkä kehittää uraasi Kelloggilla ja lähettää meille CV:si rekrytointisivujemme kautta vapaita työpaikkoja ajatellen.

Takaisin sivun alkuun

2. Kelloggin turvatoimet

Kellogg noudattaa tietoturvalain mukaisia turvatoimia. Kelloggin turvatoimet on suunniteltu estämään tietojen katoaminen, varmistamaan henkilötietojen tietosuoja ja säätelemään pääsyä tietoihin. Henkilötietoihisi on pääsy vain valtuutuksen saaneilla Kellogg-konsernin ja puolestamme tietoja käsittelevillä kolmansien osapuolten työntekijöillä. Kaikkien Kelloggin työntekijöiden, joilla on pääsy henkilötietoihisi, on noudatettava Kelloggin tietosuojamääräyksiä. Kellogg edellyttää kaikkien sille palveluja toimittavien kolmansien osapuolten varmistavan, että kaikki heidän henkilötietoihisi pääsevät työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Olemme myös sopineet Kelloggin tietoja toimeksiantona käsittelevien ja henkilötietoihisi pääsevien kolmansien osapuolten palveluntoimittajien kanssa, että ne noudattavat alueesi lainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja että tietojasi käsitellään vain Kelloggin antamien ohjeiden mukaisesti.

Katso kysymys 4 – Kenelle Kellogg luovuttaa henkilötietojasi ja mihin tarkoituksiin?

Takaisin sivun alkuun

3. Miten Kellogg käyttää henkilötietojasi

Henkilötietojasi käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita varten olet antanut ne Kelloggille. Käyttötarkoitus ilmoitetaan tietojen kysymisen yhteydessä. Henkilötietoja käytetään myös palvelutasoamme koskevan palautteen saamiseen ja ylläpitämiseen; estämään tietosuojarikkomuksia, rikoksia ja käyttöehtojemme vastaista toimintaa; sekä suoramainontaan, mukaan lukien suoramainosten lähettämiseen. Tiedot saatetaan luovuttaa myös Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisille tahoille, kolmansille osapuolille (osana yleisiä yritystoiminnassa edellytettäviä tietoja) jos yritys myydään tai sitä muutetaan tai kuten muuten edellytetään tai sallitaan sovellettavan lain tai säätelyelimen mukaan.

Takaisin sivun alkuun

4. Kenelle Kellogg luovuttaa henkilötietojasi ja mihin tarkoituksiin

Ellei laki vaadi muuta, Kellogg ei koskaan luovuta henkilötietojasi minkään kolmannen osapuolen liikeyksikölle (ts. Kellogg-konserniin kuulumattomalle taholle), joka haluaa käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa, paitsi lain näin vaatiessa. Maailmanlaajuisena konsernina Kellogg saattaa oman harkintansa mukaan luovuttaa henkilötietojasi jollekin toiselle rekisterinpitäjälle Kellogg-konsernin sisällä käytettäviksi vastaaviin tarkoituksiin kuin tässä tietosuojaselosteessa on kerrottu. Jos henkilötietojasi luovutetaan toiselle rekisterinpitäjälle Kellogg-konsernin sisällä, tällä taholla on tietojen suhteen samat oikeudet ja velvollisuudet kuin Kelloggilla.

Sinun suostumuksellasi Kellogg saattaa antaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille (esimerkiksi Kellogg Groupin ulkopuolisille tahoille), kuten tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamisessa avustaville tai meille teknisiä toimintoja suorittaville tahoille. Teemme näin kuitenkin vain ja ainoastaan seuraavassa kuvatulla tavalla:

Kelloggin kolmansien osapuolten tietojen käsittelijät (esim. digitaaliset konttorimme, tietojärjestelmä- ja tallennuspalvelujen toimittajat ja muut tekniset kumppanit), jotka auttavat meitä sivuston ylläpidossa tai sivuston kautta annettujen tietojen käsittelyssä, voivat saada pääsyn tietoihisi. Jotkin näistä kumppaneista voivat harjoittaa toimintaa sen maan ulkopuolella, josta käsin käytät sivustoa.

Takaisin sivun alkuun

5. Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää Kelloggia näyttämään kaikki sinusta tallentamamme tiedot. Pääset omiin henkilötietoihisi klikkaamalla Oma tili, missä voit päivittää omia tietojasi tai asetuksiasi. Sinulla on oikeus pyytää Kelloggia oikaisemaan, piilottamaan, täydentämään ja poistamaan henkilötietojasi, rajoittamaan niiden käyttöä ja siirtämään ne toiselle yritykselle. Sinulla on oikeus pyytää lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä. Sinulla on myös tietyissä tapauksissa oikeus kieltäytyä Kelloggin oikeudesta tietojesi käsittelyyn sekä perua tällainen oikeus, jos olemme pyytäneet suostumustasi tietojesi käsittelyyn. Lisäksi voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan osoitteella DataPrivacyOfficer@kellogg.com jos haluat apua edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Näissä oikeuksissa on kuitenkin joitakin poikkeuksia. Pääsy henkilötietoihin voidaan esimerkiksi kieltää sellaisissa tapauksissa, joissa tietojen saatavuus paljastaisi toisen henkilön tietoja tai jos Kellogg ei laillisista syistä voi luovuttaa tietoja. Lisäksi Kelloggilla voi olla oikeus säilyttää tietoja, vaikka peruisit suostumuksesi, jos Kellogg voi osoittaa laillisen velvollisuutensa tietojesi käsittelyyn.

Takaisin sivun alkuun

6. Mihin maihin henkilötietojasi luovutetaan ja mihin tarkoituksiin

Kellogg on maailmanlaajuinen yritys, ja henkilötietojasi saatetaan luovuttaa maasta toiseen. Niitä voidaan luovuttaa maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen kuin maassa, josta käsin annoit henkilötiedot Kelloggille. Paikallisten tietosuojamääräysten niin vaatiessa Kellogg (rekisterinpitäjänä ja tietojen viejänä) noudattaa turvatoimia tietojen viemisessä ulkomaille. Paikallisten tietosuojamääräysten mukaisesti Kellogg on sopinut henkilötietojasi vastaanottavien tahojen – kuten Kellogg-konsernin tai kolmannen osapuolen tietojenkäsittelijöiden – kanssa, että niiden on varmistettava turvatoimien noudattaminen ja että tietojasi käsitellään vain EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kun tietoja luovutetaan eurooppalaiselta talousalueelta (ETA) sen ulkopuolelle, tämä tapahtuu tietosuojan mallisopimuslausekkeet sisältävän tiedonsiirtosopimuksen (Data Transfer Agreement) mukaisesti. Euroopan komissio on ottanut käyttöön perustavat tietosuojan mallisopimuslausekkeet (mallilausekkeet), jotka pyrkivät suojaamaan Euroopan ulkopuolelle luovutettavia henkilötietoja. Käytämme mallilausekkeita siirrettäessä henkilötietoja Euroopan ulkopuolelle. Lisätietoja henkilötietojesi kansainvälisistä siirroista saat tietosuojavastaavaltamme osoitteessa DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Tämän sivuston sisältävä palvelin saattaa sijaita sen maan ulkopuolella, josta käsin käytät sivustoa. Sivuston toimittajaa sitoo sopimus, joka takaa, että tietojasi käsitellään EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja vain Kelloggin antamia ohjeita noudattavalla tavalla. Sopimus edellyttää myös, että toimittaja käyttää jatkuvasti kaikkia tarvittavia teknisiä toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi.

Takaisin sivun alkuun

7. Miksi ja miten Kellogg käyttää evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa

Kellogg käyttää evästeitä. Ne ovat pieniä vierailemillasi sivuilla tai tietyistä avatuista sähköposteista tietokoneelle tallentuvia tekstitiedostoja. Kellogg käyttää myös muita vastaavia tekniikoita, kuten "Flash Cookies" ja "web beacons". Näitä tekniikoita käytetään hyvin laajalti verkkosivustojen toiminnan varmistamiseen tai tehostamiseen sekä markkinointia koskevan informaation välittämiseen sivustojen omistajille. Niiden avulla kerätään tietoja esimerkiksi selainten ja käyttöjärjestelmien tyypistä, sivustolle viittaavista sivuista, Internet-palveluntarjoajista jne. Tietoja käytetään vierailijoiden sivuston käytön ymmärtämiseen. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat auttavat meitä mukauttamaan sivuston vastaamaan omia tarpeitasi.

Tämän tyyppistä evästeillä kerättävää tietoa ei luovuteta muille kuin Kellogg-konsernille tai hyväksytyille kolmansien osapuolien tietojen käsittelijöille. Tietoja käytetään ainoastaan sellaiseen viestintään, johon olet nimenomaisesti antanut suostumuksen. Tietokoneellesi tallennettavat evästeet eivät sisällä nimeäsi vaan IP-osoitteen. Monissa tapauksissa tieto ei ole enää Kelloggin käytettävissä sen jälkeen, kun käyttäjä on poistunut sivustolta.

Määritä tietokoneesi asetukset sen mukaan, hyväksytkö evästeiden käytön vai et. Voit asettaa selaimesi varoittamaan, ennen kuin hyväksyt evästeen, tai olemaan hyväksymättä niitä lainkaan. Silloin et ehkä voi käyttää kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Lisätietoja näiden asetusten määrittämisestä tietokoneessasi on selaimesi Ohje-valikossa. Asetukset eivät ehkä vaikuta kaikkiin Flash Cookies -evästeisiin. Evästeiden ei tarvitse olla aktiivisina selaimessasi, jotta voit käyttää tätä ja Kelloggin muita sivustoja ja liikkua niillä. Jos käytät eri tietokoneita eri paikoissa, sinun on muistettava varmistaa, että kussakin selaimessa on haluamasi evästeitä koskevat asetukset.

Lisätietoja evästeiden käytöstä ja niiden estämisestä saat osoitteessa www.allaboutcookies.org.

Takaisin sivun alkuun

8. Verkkosivuston mukauttaminen

Omalla suostumuksellasi saatamme käyttää sinusta antamiasi tietoja, kun rekisteröidyt verkossa, jotta voimme saada kuvan kiinnostuksen kohteistasi. Saatamme siis pyrkiä varmistamaan, että sivustolla vieraillessasi et jää paitsi sinulle sopivista tarjouksista ja tiedoista.

Kellogg ja sen puolesta toimivat hyväksytyt kolmansien osapuolien mainosyritykset kerää sivuston käyttöön liittyviä tietoja sivulla vierailijoilta tilastotietojen, myynnin ja markkinatutkimuksen edistämiseen, vierailijan käyttäytymisen seuraamiseen sivustollamme, sivuston sisällön tarjoamiseen, markkinointikampanjoidemme, suoramarkkinoinnin ja verkkomainospalkkiemme yleisökohdistamiseen (omilla ja muiden sivuilla) sekä verkkomainospalkkien ja muiden linkkien käytön seuraamiseen siirryttäessä markkinointikumppaniemme sivustoilta omille sivuillemme.

Saatamme myös yhdistää nämä verkkokäyttäytymistiedot muuhun sinusta keräämäämme tietoon, kuten mitä kautta saavuit sivustolle (esim. yksityisen mainosviesti); rekisteröitymistietoihisi (jos olet kirjautuneena sisään) ja laitteessasi olevien aiempien evästeiden antamiin verkkokäyttötietoihin. Tallennamme nämä tiedot, jotta ymmärrämme tarkemmin ja paremmin asiakkaiden käyttötapoja sivustollamme sekä heidän kiinnostuksen kohteitaan ja mieltymyksiään. Saatamme käyttää tietoja myynti- ja markkinointitutkimuksen toteuttamiseen ja sivuston, markkinointikampanjoidemme ja sähköpostiviestintämme kehittämiseen sinulle sopivaksi.

Takaisin sivun alkuun

9. Kelloggin linjaus tietojen keräämiseen lapsilta

Emme kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta.

Takaisin sivun alkuun

10. Tämän tietosuojaselosteen ehtojen muutokset

Kellogg tekee ajoittain yksittäisiä muutoksia ja tarkennuksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos pidämme muutoksia merkittävinä, ilmoitamme niistä vähintään yhdellä seuraavista tavoista: (1) julkaisemme muutokset tällä sivustolla, tai (2) lähetämme sinulle sähköpostin tai viestin muutoksista. Saat myös tilaisuuden hyväksyä tällaiset merkittävät muutokset. Muutokset tulevat voimaan, kun ne julkaistaan ja saatuamme hyväksyntäsi, millaiseksi lasketaan myös sivuston käytön jatkaminen.

Takaisin sivun alkuun

11. Henkilötietojesi säilyttäminen

Kellogg säilyttää tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tämän selosteen mukaisia tarkoituksia ajatellen. Kellogg säilyttää ja käyttää tietojasi tarvittavissa määrin noudattaakseen lakivaatimuksia (jos tietojasi tulee säilyttää esimerkiksi sovellettavien verotus- ja liikevaihtosäädösten noudattamiseksi), kiistojen ratkaisemiseksi ja valvoakseen yrityssopimuksia. Säilytämme myös lokitietoja sisäistä analytiikkaa varten. Nämä lokitiedot säilytetään yleensä lyhyen aikaa, paitsi verkkosivun turvallisuuteen käytettäessä, verkkosivun toimintaa parannettaessa tai kun olemme laillisesti velvoitettuja säilyttämään ne pidemmän aikaa.

Takaisin sivun alkuun

12. Yhteyden ottaminen Kelloggiin

Rekisterinpitäjä, joka on vastuussa henkilötiedoistasi Euroopan Unionin tietosuojalain mukaisesti, on:

Kellogg Europe Trading Limited, ATTN : Data Protection Officer, Airside Business Park, Lakeshore Drive, Swords, Co. Dublin,

Ireland. Téléphone: +353 1 883 0702.

Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Jos sinulla on kysyttävää tähän tietosuojaselosteeseen tai tietojenkeruumenetelmiimme liittyen, ota yhteyttä oheisella osoitteella, puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella. Ilmoita samalla asuinmaasi ja kysymyksen aihe. Voit myös ottaa meihin yhteyttä seuraavasta linkistä:

Ota yhteyttä

Takaisin sivun alkuun

Dated 04/05/2018